Konsten att hantera stress och möta förändringar

konsten_att_hantera_stress_och_mota_forandringar.pdf
Vad kan man göra för att må bra i en stressig tillvaro? Hur klarar man av ständiga och omvälvande förändringar? Bosse Angelöw presenterar här ett effektivt självhjälpsprogram för att förebygga och motverka stress och utbrändhet. Programmet innehåller bland annat: * Meditation och avslappningsmetoder. * Tekniker för att hantera akut och påfrestande stress. * Metoder för att förbättra självkännedom och självförtroende. * Praktisk vägledning för ökad målmedvetenhet och effektivitet. * Analys av invanda tänkesätt i kris- och stressituationer. * Kartläggning av socialt nätverk. * En handlingsplan för bättre kost- och motionsvanor. Personer som redan följt programmet berättar att de därefter blivit lugnare och effektivare, att de börjat tänka mer positivt och fått bättre självförtroende. Som någon sa efteråt: jag njuter mer av livet.
  • Utgiven: 2003-01
  • Förlag: Natur Kultur Digital
  • Författare: Bosse Angelöw
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789127090330
ststanislauschappellhill.org 2018