Sveaborg

sveaborg.pdf
Kollapsen på Sveaborg 1808 är en psykologisk gåta som handlar om isolering, kanske också om den isolering i större skala som är en del av den svenska identiteten. Hur beter sig människor när de stängs in i en fälla som hela tiden krymper under trycket från en oftast osynlig fiende? Vilka söker sig till varandra och vilka börjar bitas? I en snabbt växlande scenföljd har Carl-Henning Wijkmark fångat oron och rastlösheten, hur man vill bryta sig ut men i stället drömmer sig bort, kasten mellan aggression och apati och hopp om undsättning i sista stund. Det lilla livets konfrontation med de stora händelserna.
  • Utgiven: 2009-07
  • Förlag: Norstedts
  • Författare: Carl-Henning Wijkmark
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789113023274
ststanislauschappellhill.org 2018