Finansfurstarna. Berättelsen om de svenska riskkapitalisterna

finansfurstarna_berattelsen_om_de_svenska_riskkapitalisterna.pdf
I det tysta gick de på bara något decennium från en vag idé till omstridda mångmiljardföretag. Riskkapitalisterna verkade helst i skymundan, bakom företagsnamn som Industri Kapital, EQT och Nordic Capital.Vi har kommit för att göra nytta, sa de. De startade inga nya företag, utan tog över och städade i de gamla. Det gick länge väldigt bra, och deras privata förmögenheter växte som svampar efter ett höstregn. Men till slut tvingades de ut i det skarpa ljuset. De anklagades för skattefusk, och för att tömma välfärdsbolag. Carema fick löpa gatlopp för brister i äldrevården, JB Education lade ner gymnasieskolor som inte var lönsamma. Kritiken växte.Hur gick det här till? Vilka är de? Var kommer de ifrån? Gör de verkligen nytta?Lotta Engzell-Larsson har sökt upp de viktigaste svenska riskkapitalisterna. Hon har talat med dem, kartlagt deras väg och beskriver deras allt mer omdiskuterade roll i den moderna svenska ekonomin.
  • Utgiven: 2014-01
  • Förlag: Weyler förlag
  • Författare: Lotta Engzell-Larsson
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789187347528
ststanislauschappellhill.org 2018