Spejarens lärling 8 - Clonmels kungar

spejarens_larling_8_clonmels_kungar.pdf
Will befinner sig på den årliga sammankomsten för alla spejare. Samtidigt befinner sig Halt i de västra rikena för att undersöka rapporteringar om mystiska händelser. Han återvänder med mycket dåliga nyheter. Det råder vild oordning och förvirring i Hibernia.En sektliknande religiös kult som kallar sig för Särlingarna uppviglar och sår förvirring bland befolkningen, och fem av de sex rikena i Hibernia har kraftigt försvagats av sabotage. Nu befinner sig även det sjätte riket, Clonmel, i stor fara. Halt, Will och Horace ger sig iväg för att återupprätta ordningen. Halts hemliga förflutna visar sig oväntat vara till stor hjälp på deras uppdrag …
  • Utgiven: 2013-07
  • Förlag: Massolit Förlag
  • Författare: John Flanagan
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789132163272
ststanislauschappellhill.org 2018