Kära min syster

kara_min_syster.pdf
Änkans frihet  I 1880-talets Sverige är den gifta kvinnan omyndig, men en änka bestämmer själv över sitt liv, och ingen har makt över henne. Susanna Henderson kan efter Adrians död göra med sin förmögenhet vad hon vill och hon vill göra något för sina medsystrar, stora som små. Livet har med tiden börjat te sig lite lättare för unga kvinnor, men ännu kan de mötas av fördomar, förlöjligande och förakt; många av värre öden än så. Susanna vet av egen erfarenhet hur begåvade flickor nekats skolgång och vidareutbildning. Hon vill med sina ärvda pengar skapa en skola, sådan hon sett den på Rostad hos mamsell Fryxell ? bara ännu lite friare, ännu mera individuellt utformad. Hon lyckas skaffa goda medhjälpare, hennes flickpension får det bästa rykte, hon är uppskattad och avhållen.Susanna har nått sitt mål, men hon har varit änka länge och hon är ännu ung. En dag möter hon den man hon vill ha, och livet tar en ny vändning.Omslagsformgivare:Jan Biberg
  • Utgiven: 2017-02
  • Förlag: Albert Bonniers Förlag
  • Författare: Elsi Rydsjö
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789100165321
ststanislauschappellhill.org 2018